Een bedrijf verkopen of overnemen in het tijdperk van duurzaamheid

Een bedrijf verkopen of overnemen, dat doe je niet zomaar. Daar gaat een intensieve periode van voorbereiding aan vooraf. En helemaal nu, nu de wereld van bedrijfsovernames en -verkopen ingrijpend aan het veranderen is. Door de opkomst van de ESG-factoren – milieu, sociale verantwoordelijkheid, en goed ondernemingsbestuur – als kerncriteria, is het proces complexer geworden. Maar het biedt ook meer kansen! Bij M&A FIRM begrijpen we deze dynamiek, en we zorgen ervoor dat jij, als ondernemer, volledig voorbereid bent op deze nieuwe realiteit.

Cruciaal: de voorbereidingstijd

Een gedegen voorbereiding is cruciaal voor succes. Bij M&A/FIRM is dit de PREPARE fase en idealiter beginnen we hier twee jaar voor de geplande bedrijfsovername of -verkoop mee. Dit is een fase waar we veel aandacht voor hebben. We duiken diep in de ziel van jouw onderneming, verder kijkend dan de cijfers, om de echte waarde te bepalen. Die werkelijke waarde is namelijk meer, veel meer, dan de optelsom van jouw bedrijfsresultaat en de vrije cash flow. In deze PREPARE fase identificeren we samen de ESG-factoren waar verbetering nodig is, zodat jouw bedrijf niet alleen nu maar ook in de toekomst floreert.

ESG is onmisbaar in jouw bedrijfswaardering

In de huidige tijd wordt de waarde van een bedrijf steeds meer bepaald door zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid in de supply chain en respect voor milieu en welzijn van mens en dier, de  ESG-prestaties. Maar hoe bepaal je hoe ESG-proof een bedrijf is? Laat jouw ondernemingf waar het gaat om ESG misschien onbewust steken vallen? Dat ga je niet alleen commercieel merken, maar ook als je jouw onderneming verkoopt. De waarde van je bedrijf daalt namelijk als je hier niet goed presteert dus de koopsom zal flink lager uitvallen. De nieuwe eigenaar staat namelijk bij onderpresteren voor forse investeringen na de aankoop. Denk aan isolatie van de bedrijfsruimte, nieuwe, duurzamere, leveranciers of grondstoffen vinden, of bijvoorbeeld het rechttrekken van een scheefgegroeid beloningsbeleid. Slecht presteren op ESG criteria kan dus leiden tot een lagere bedrijfswaarde en een verminderde aantrekkelijkheid voor kopers. Daarom is het essentieel om, of je nu koper of verkoper bent, een diepgaand inzicht te hebben in de ESG-prestaties van je eigen bedrijf. In de PREPARE fase  gaan we samen onderzoek doen naar de ESG-scores van jouw bedrijf (de nul-meting) en bepalen we op welke punten we die gaan verbeteren.  Denk aan het strak strekken van afspraken met je leveranciers op het gebied van verbetering van hun ESG performance, de implementatie van een human rights codex binnen je bedrijf, inrichten van een monitoring- en rapportagesysteem en het invoeren van kwaliteitsaudits. Bijkomend voordeel? Je wordt aantrekkelijker als leverancier van kwalitatief hoogwaardige klanten.

Data begrijpen en benutten

Samen zorgen we ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is en dat iedereen binnen de organisatie het belang van respectvolle omgang met elkaar en ethisch sourcen herkent. Dit is essentieel voor het creëren van een bedrijfscultuur die ESG-waarden omarmt. Want je kunt nog zulke mooie getallen laten zien, als dit niet gedragen wordt in een organisatie, als je medewerkers niet begrijpen waarom ze hier op moeten letten en daarover moeten rapporteren, blijft het een wassen neus. We gaan bewustwording creëren (voor zover deze er nog niet is natuurlijk), we zorgen ervoor dat de juiste vragen worden gesteld en de juiste acties worden ondernomen.  

De volgende fase: MERGE

In de volgende fase, de MERGE fase, gaan we voor je op zoek naar een geschikte koper of verkoper. Dit is het meest intensieve deel van het hele proces en loopt van het zoeken naar de perfecte kandidaat tot het sluiten van de deal. Geloof het of niet: we zijn hierbij niet op zoek naar de snelle winst. Allesbehalve dat zelfs. Ons doel is een match te vinden die niet alleen financieel aantrekkelijk is, maar die ook jouw bedrijf op een duurzame manier verder kan ontwikkelen. We zullen in deze fase naast de vereiste juridische due diligence ook een ESG-due diligence uitvoeren. Dat geldt zowel als we voor een koper optreden, alsook voor een verkoper. Bij een ESG-due diligence krijgen we inzicht in de ESG-prestaties van beide partijen. Er is al veel wetgeving en nog meer is in ontwikkeling (denk aan de ESD3 directive [LINK NAAR ARTIKEL OP LAWFIRM WEBSITE]), dus het toetsen van compliance is één van deze zaken. Maar ook algemeen willen we een goed beeld hebben van de stand van zaken, zodat beoordeeld kan worden wat er in de toekomst aan uitdagingen wacht. We kijken dus naar de ESG performance en of de potentiële kandidaat wellicht te maken heeft met ESG-risico’s zodat jij bij je besluitvorming rekening kunt houdenmet de eventuele juridische en financiële gevolgen daarvan.

Door onze multidisciplinaire aanpak krijg je alle benodigde adviezen uit één hand. Hierdoor verloopt het proces soepel en wordt de dagelijkse bedrijfsvoering minder verstoord. Je kunt als ondernemer tijdens dit intensieve MERGE proces gewoon doen wat je het beste doet: jouw bedrijf leiden. Wij zorgen voor de rest.

Het belang van ESG-rapporten

ESG-rapporten zijn niet langer een ‘nice to have’; ze zijn een essentieel onderdeel van moderne bedrijfsvoering. Ze bieden waardevolle inzichten voor investeerders, stakeholders en klanten over hoe jouw bedrijf presteert op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze rapporten verbeteren niet alleen de reputatie van je bedrijf, maar maken het ook aantrekkelijker voor toekomstige investeringen. Tijdens de PREPARE fase maken wij al een ESG-rapportage voor jouw onderneming op. Dit rapport zal gedurende het hele proces bijgewerkt en aangepast worden.

Waarom kiezen voor M&A/FIRM?

Daar kunnen we verschillende redenen voor noemen. Maar de belangrijkste zijn wel:

  • We hebben diepgaande kennis van ESG-factoren en hoe deze te integreren in het proces van bedrijfsovername of -verkoop.
  • Onze aanpak is holistisch en op maat gemaakt, gericht op de lange termijn succes van jouw bedrijf.
  • Wij bieden alle benodigde adviezen uit één hand, waardoor het proces voor jou zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt.

Investeren in een duurzame toekomst is niet alleen goed voor de planeet, het is ook een slimme zakelijke beslissing. Laat M&A FIRM je begeleiden in dit cruciale proces, zodat jouw bedrijf niet alleen vandaag maar ook morgen floreert. Bij ons sta je er niet alleen voor; samen bouwen we aan een duurzame toekomst voor jouw bedrijf.

Meer weten?

Wil je meer over dit onderwerp weten? Of wil je meer horen over wat M&A/FIRM voor jou kan betekenen op het gebied van ESG? Neem gerust contact op met Esther Tromp (E: esthtertromp@manda-firm.international , T: +31655741267).

LAW/FIRM
Logo