ESG en de invloed op bedrijfswaarde

Environmental, Social, and Governance (ESG) factoren spelen een steeds grotere rol in het bedrijfsleven, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar misschien nog niet zo duidelijk is, is dat ESG niet alleen van invloed is op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook op de waarde van een onderneming. In dit artikel gingen wij al in op de rol van ESG bij bedrijfsovernames, maar laten we nu eens wat dieper ingaan op de invloed van ESG op de waarde van een bedrijf.  

Kostenbesparing met ESG

Implementeer jij effectief ESG factoren in je organisatie? Dat doe je slim! Dit levert aanzienlijke voordelen op de lange termijn op voor jouw bedrijf. Door je te richten op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid bespaar je niet alleen kosten. Je creëert ook waarde en je benut groeimogelijkheden. Meer vliegen in één klap!

Het integreren van ESG-criteria in bedrijfsactiviteiten leidt ook tot operationele efficiëntie en kostenbesparingen op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van energie- en hulpbronnengebruik, het minimaliseren van afval en emissies, en het optimaliseren van processen. Deze maatregelen dragen niet alleen bij aan een duurzamer milieu, maar zorgen ook voor lagere operationele kosten en een verbeterde winstgevendheid op de lange termijn.

Risicobeheersing

Een van de belangrijkste manieren waarop ESG de waarde van een bedrijf beïnvloedt, is door risico’s te beheersen. Bedrijven die slim omgaan met ESG kunnen kosten besparen op de lange termijn. Ook hebben ze beduidend minder kans op fraude en is hun supply chain stabieler. Dit trekt steeds meer investeerders aan, die op zoek zijn naar bedrijven die duurzaamheid serieus nemen en risico’s beperken.

Een stevig ESG-beleid versterkt ook de veerkracht van jouw bedrijf en bereidt het beter voor op onvoorziene gebeurtenissen. Door aandacht te besteden aan sociale en governancekwesties, zoals diversiteit en inclusie, ethisch leiderschap en transparant bestuur, kunnen bedrijven zich wapenen tegen reputatieschade, juridische geschillen en operationele verstoringen die kunnen ontstaan als gevolg van slecht beheerde sociale en ethische kwesties.

Reputatie

Een sterke focus op ESG helpt ook bij het opbouwen van een solide bedrijfsreputatie. Hoe beter de reputatie, hoe groter de klantenbinding. Ook versterkt het het vertrouwen van overige 986stakeholders, waaronder investeerders en regelgevende instanties. Daarnaast maakt het jouw bedrijf ook aantrekkelijker voor werknemers, vooral in tijden van personeelsschaarste. Voor MKB-bedrijven die aan grote ondernemingen leveren, geldt bovendien dat ze alleen kunnen blijven opereren als ze op alle fronten ESG-proof zijn. Bedrijven die open zijn over hun ESG-praktijken en zich inzetten voor duurzaamheid hebben naast verhoogde klantloyaliteit een betere merkreputatie en een versterkte positie in de markt.

Investeerders letten op ESG-factoren

Investeerders worden zich steeds meer bewust van het belang van ESG-factoren bij het nemen van investeringsbeslissingen. Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen en actief risico’s beperken, worden gezien als aantrekkelijker voor investeerders die op zoek zijn naar langetermijnwaardecreatie en duurzaam rendement op hun investeringen. Dit kan leiden tot een grotere toegang tot kapitaal, lagere financieringskosten en een hogere waardering op de markten. Sterke ESG-prestaties maken het makkelijker voor bedrijven om kapitaal aan te trekken. Beleggers waarderen bedrijven die zich richten op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoger, wat resulteert in korting op kapitaalkosten. Ook banken letten steeds meer op ESG-criteria bij het verstrekken van leningen. Investeren in ESG loont!

Conclusie

ESG heeft invloed op verschillende factoren die de waarde van een onderneming bepalen. Door ESG-integratie serieus te nemen en proactief risico’s te beheren, kan jouw onderneming niet alleen kosten besparen en operationele efficiëntie verbeteren, maar ook risico’s beheersen, waarde creëren, je reputatie versterken en investeerders aantrekken die op zoek zijn naar duurzame groei. ESG speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven. Neem het serieus en integreer het in je bedrijfsstrategie. M&A/FIRM kan je daarbij helpen, bijvoorbeeld door onze dienst maatwerk ESG-inventarisatie en rapportage (waarover binnenkort meer informatie op onze site)), waarmee je voldoet aan de eisen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer weten?

Wil je meer over dit onderwerp weten? Of wil je weten wat M&A/FIRM nog meer voor jou kan betekenen op het gebied van ESG? Neem gerust contact op met Esther Tromp (E: esthertromp@manda-firm.international, T: +31655741267)

LAW/FIRM
Logo