ESG en de invloed op bedrijfswaarde

Het is geen geheim dat Environmental, Social, and Governance (ESG) factoren een steeds grotere rol spelen in het bedrijfsleven. Maar wat veel mensen niet weten, is dat ESG niet alleen van invloed is op jouw contracten in de supply chain, van grondstoffenleverancier tot eindklant, maar ook op de waarde van je onderneming. In dit artikel gingen wij al in op de rol van ESG bij bedrijfsovernames. In dit artikel gingen wij al in op de rol van ESG bij bedrijfsovernames. In het navolgende artikel gaan we dieper in op de invloed van ESG factoren op de waarde van een bedrijf.  

Kostenbesparing met ESG

Implementeer jij effectief een duurzaamheidsbeleid in je organisatie? Dat doe je slim! Dit kan aanzienlijke voordelen opleveren op de lange termijn voor jouw bedrijf. Door je te richten op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid bespaar je niet alleen kosten, maar het kan ook waarde creëren en groeimogelijkheden scheppen.

Het integreren van een beleid voor ethisch en duurzaam ondernemen in je inkoopproces en bedrijsvoering kan op de lange termijn leiden tot een efficiënter bedrijfsproces, kostenbesparingen en een duurzamerere relaties in de supply chain met kwalitatief betere leveranciers en klanten.. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van je eigen energie- en hulpbronnengebruik, het minimaliseren van afvalstromen en emissies, en het optimaliseren van je bedrijfsprocessen. In je supply chain zorgt het stellen van de juiste duurzaamheidseisen aan je toeleveranciers, dat ook zij in de toekomst een betrouwbaardere en stabiele partner blijven. Als je dit alles op orde hebt, zul je bovendien zien, dat je aantrekkelijker wordt voor kwalitatief betere klanten die bereid zijn om te betalen voor een bedrijf dat zijn processen op orde heeft en met respect voor mens en leefomgeving onderneemt.

Bijkomend voordeel is, dat je daarmee de toekomst van je eigen bedrijf veilig stelt. Je maakt ook grote stappen zet op het gebied van een vergroting van de waarde van jouw bedrijf. Je wordt niet alleen aantrekkelijker voor mogelijke kopers, maar krijgt ook meer geld bij een eventuele verkoop in de toekomst.

Risicobeheersing

Een van de belangrijkste manieren waarop ESG de waarde van een bedrijf beïnvloedt, is door risico’s op dat gebied te beheersen. Zowel binnen je eigen bedrijf, alsook binnen je supply chain. Bedrijven die slim omgaan met ESG kunnen kosten besparen op de lange termijn. Ook hebben ze beduidend minder kans op fraude en is hun supply chain stabieler. Dit trekt meer investeerders aan, die bewust op zoek zijn naar bedrijven die future proof zijn doordat zij duurzaamheid serieus nemen en risico’s beperken.

Een goed verankerd ESG-beleid in de organisatie versterkt de veerkracht van jouw bedrijf. Het maakt je bedrijf beter voorbereid op onvoorziene gebeurtenissen en veranderingen. Door aandacht te besteden aan de omgang met mensen een hun leefomgeving, denk aan diversiteit en inclusie, ethisch leiderschap en transparant bestuur, kunnen bedrijven zich wapenen tegen reputatieschade, juridische geschillen en operationele verstoringen die kunnen ontstaan als gevolg van verstoringen op de werkvloer door slecht beheerde sociale en ethische kwesties.

Reputatie

Een sterke focus op ESG helpt bij het opbouwen van een solide bedrijfsreputatie. Hoe beter je scoort op het gebied van duurzaam en ethisch ondernemen, des te groter de klantenbinding. Een goed verankerd en uitvoerbaar duurzaamheidsbeleid versterkt het vertrouwen van je stakeholders, waaronder investeerders, personeel en klanten. Een bedrijf dat goed omgaat met duurzaamheidsvraagstukken en mens en milieu is aantrekkelijker voor de nieuwe generatie werknemers, vooral in tijden van personeelsschaarste. Voor MKB-bedrijven die aan grote ondernemingen leveren, geldt bovendien dat ze alleen deze klanten kunnen blijven bedienen als ze op alle fronten ESG-proof zijn. Grote ondernemingen moeten zich namelijk steeds meer aan wetgeving op dit gebied houden en stellen hoge eisen aan hun toeleveranciers. Bedrijven oprecht en open zijn over hun duurzaamheidsinspanningen en zich inzetten voor een ethische bedrijfsvoering in binnen- en buitenland hebben naast verhoogde klantloyaliteit een betere merkreputatie en een stevigere positie in de markt.

Investeerders letten op ESG-factoren

Investeerders worden zich steeds meer bewust van het belang van ESG-factoren bij het nemen van investeringsbeslissingen. Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen en actief risico’s op dat gebied beperken, worden gezien als aantrekkelijker voor investeerders die op zoek zijn naar lange termijn waardecreatie en duurzaam rendement op hun investeringen. Dus ondernemers die hun bedrijfsvoering en hun supply chain duurzaam en ethisch inrichten hebben makkelijker toegang tot kapitaal tegen lagere financieringskosten. Ook banken letten steeds meer op ESG-criteria bij het verstrekken van leningen. Investeren in ESG loont dus ook voor een MKB onderneming op alle fronten!

Onderneem nu actie

ESG heeft invloed op verschillende factoren die de waarde van een onderneming bepalen. Door ESG-integratie serieus te nemen en proactief risico’s te beheren, kan jouw onderneming niet alleen kosten besparen en haar bedrijfsresultaten verbeteren, maar ook risico’s beheersen, waarde creëren, je reputatie versterken en investeerders aantrekken die op zoek zijn naar duurzame groei. ESG speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven. Neem het serieus en integreer het in je bedrijfsstrategie. M&A/FIRM kan je daarbij helpen, bijvoorbeeld door onze maatwerk ESG-scan en rapportage, waarmee je voldoet aan de eisen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer weten?

Wil je meer over dit onderwerp weten? Of wil je weten wat M&A/FIRM nog meer voor jou kan betekenen op het gebied van ESG? Neem gerust contact op met Esther Tromp (E: esthertromp@manda-firm.international, T: +31655741267)

LAW/FIRM
Logo